Category Archives: Legalizacja dojazdu

Legalizacja dojazdu do działki

Dojazd do działki to kluczowa kwestia w trakcie planowania nowej inwestycji. Budynek mieszkalny nie może powstać na działce, do której nie prowadzi żadna droga. Chodzi tu

Planowanie budowy. Granice budynku

Zanim będzie można wpuścić robotników na plac budowy, trzeba wyznaczyć granice budynku. To zadanie dla geodety, który wyznaczy granice budowy zgodnie z planem i

Granice działki i ogrodzenie

Gdy już mamy gotowe wszystkie pozwolenia, czas przejść do pierwszego etapu budowy nowego budynku mieszkalnego, czyli wyznaczania granic działki i samego budynku. Aby